ZAKRES USŁUG

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z przepisem art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.), notariusz dokonuje następujących czynności:
 1. Sporządzanie aktów notarialnych m. in.:
 • umowy sprzedaży,
 • umowy zamiany,
 • umowy darowizny,
 • umowy dożywocia,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podziale majątku wspólnego,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy warunkowe,
 • umowy przenoszące własność,
 • umowy ustanowienia służebności,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy spółek,
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • testamenty.

2. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.
3. Sporządzanie aktów powołania lub odwołania zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
4.  Sporządza poświadczenia:

 • poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów,
 • poświadczenia własnoręczności podpisu,
 • wzory podpisów,
 • poświadczenia daty pewnej,
 • poświadczenia pozostawania przy życiu,
 • poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu.

5. Spisywanie protokołów m. in.:

 • protokoły zgromadzeń spółek,
 • wspólników,
 • zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • walnych zebrań spółdzielni.

6. Sporządzanie protestów weksli i czeków.
7. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych.
8. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.
9. Sporządzanie, na żądanie stron projektów aktów notarialnych oraz innych dokumentów
10. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

KONTAKT

Masz dodatkowe pytania odnośnie naszej praktyki? Zapraszamy do kontaktu

(+48) 12 431-09-26
(+48) 12 428-18-00
(+48) 12 428-18-01

31-101 Kraków
Plac Na Groblach nr 19/11

notariusz@wygonalejman.pl

Masz dodatkowe pytania?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych - zgoda obowiązkowa